Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Przepisy i regulaminy

Zał. nr 2 do uchwały nr 37/20
Zarządu ZPRP z dnia 10 września 2020 r.

Będą organizowane Mistrzostwa Województwa i Mistrzostwa Polski

Uchwała nr 3/08/19
Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu zgłaszania do rozgrywek w sezonie 2019/2020

Strona 4 z 7

logo kempa 2014 m