Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Regulamin OOM 2022

(2022)

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ 2022

CZĘŚĆ C
PIŁKA RĘCZNA KOBIET I MĘŻCZYZN

ROCZNIKI - SEZON 2021/2022​
Junior K/M 18-19 lat w 2022 roku urodzeni 01.01.2003 - 31.12. 2004 Rozgrywki klubowe
Junior młodszy K/M 16-17 lat w 2022 roku urodzeni 01.01.2005 - 31.12. 2006 Rozgrywki klubowe
Młodzik K/M 14-15 lat w 2022 roku urodzeni 01.01.2007 - 31.12. 2008 Rozgrywki klubowe
Młodzik K/M 15 lat w 2022 roku urodzeni 01.01.2007 - 31.12. 2008 Reprezentacja wojewódzka

Uwaga: w reprezentacjach wojewódzkich może brać udział do 4 zawodniczek/zawodników urodzonych w 2008 roku

Uwaga:

 1. Zgodnie z przyjętymi regulacjami ZPRP powyższe kategorie wiekowe - z wyjątkiem szkolenia KWM - aktualne są do końca sezonu 2021/2022, czyli do 30 czerwca 2022. W nowym sezonie 2022/2023 roczniki wymienione powyżej i system rozgrywek ulegną zmianie.
 2. W przypadku, gdy zawodnik/-czka startuje więcej niż w jednej kategorii wiekowej, wówczas punkty zostaną naliczone w najmłodszej kategorii, w której wystartował/-a.
 3. Szkolenie w KWM w roku 2022 obejmuje roczniki 2009,2008,2007. OOM w sezonie 2021/2022 rozgrywana jest dla roczników 2008 i 2007 (U15).

SYSTEM OCEN

PIŁKA RĘCZNA
Mistrzostwa Polski Juniorów
K/M Punktacja
lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 13-16            
punkty 100 85 75 65 60 60 45 45 30 20     735
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - rozgrywki klubowe
K/M Punktacja
lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 13-16 17-24 25-32  
punkt 60 50 46 42 36 36 26 26 16 14 12 10 618
OOM (Młodzików) - reprezentacje wojewódzkie
K/M Punktacja
lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 13-16      
punkt 100 85 75 65 60 55 50 45 20 10     665
Uwaga: Reprezentacja wojewódzkie startują w OOM: K/M - 15 lat (4 zaw. 14 lat)
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - do 8 zespołów uczestniczących w rozgrywkach
K/M Punktacja
lokata 1 2 3 4                  
punkt 15 12 9 6   42pkt x16= 672   672
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - powyżej 8 zespołów uczestniczących w rozgrywkach
K/M Punktacja
lokata 1 2 3 4 5 6              
punkt 18 15 12 9 6 3   63pkt x16=1008     1008
 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Piłka ręczna

 1. Organizator:

  Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywany jest finał 00M. W 2022 roku organizatorem 00M, w bloku halowym, jest Podlaska Federacja Sportu. Kierownictwo organizacyjne sprawuje PFS, a kierownictwo sportowe Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

 2. Termin i miejsce zawodów:

  Eliminacje: K/M 04-06.03.2022 rok

  Uwaga: Eliminacje będą przeprowadzone zgodnie z Zasadami Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP

  Finał: K/M 28.03-03.04.2022 rok Miejsce: do uzgodnienia

 3. Warunki uczestnictwa.

  W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje wojewódzkie:

  • dziewcząt 15 letnich (urodzonych w 2007 roku) z możliwością dołączenia do 4 zawodniczek 14 letnich (urodzonych w 2008 roku);
  • chłopców 15 letnich (urodzonych w 2007 roku) z możliwością dołączenia do 4 zawodników 14 letnich (urodzonych w 2008 roku).

  Zalecane warunki dodatkowe:

  • dziewczęta - 2 zawodniczki o wysokości ciała ponad 175 cm + 2 leworęczne;
  • chłopcy - 2 zawodników o wysokości ciała ponad 187 cm + 2 leworęcznych.

  Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w ZPRP, a także: 

  • mieć aktualną licencję ZPRP;
  • legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna);
  • być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze; 
  • posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia.

  Drużyny uczestniczące w turniejach 00M liczą 19 osób - w tym do 3 osób towarzyszących.

 4. Sposób przeprowadzenia zawodów.
  1. Zawody prowadzone są zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Ręczną, Zasadami Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP na dany sezon oraz niniejszym Regulaminem;
  2. Przy weryfikacji drużyny, przedstawiciel zespołu zobowiązany jest do posiadania:
   • wydruku listy zawodników/-czek poświadczonej podpisem osoby odpowiedzialnej w WZPR za KWM;
   • imienną listę zgłoszeń zawierającą: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane morfologiczne (wysokość ciała, masa ciała), numer licencji oraz pozycję w grze;
   • dokumenty zgłoszonych zawodników/-czek wymienionych w pkt 3;
   • Weryfikacja zawodników przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę startową zawodników/-czek;

   Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych opłaca dla turnieju finałowego dziewcząt i chłopców koszty organizacji OOM oraz pobyt ośmiu zespołów do końca zawodów.

  3. Program zawodów (tabela poniżej);
  4. Łączna liczba uczestników w eliminacjach OOM (turnieje w ramach przygotowań do OOM) wynosi 648 osób (324 piłka ręczna chłopców, 324 piłka ręczna dziewcząt) w tym:
   • po 304 zawodników/-czek oraz trenerów

    UWAGA: drużyna składa się z 19 osób, w tym: 2 trenerów i 17 zawodników/-czek lub 3 trenerów i 16 zawodników/-czek

   • 32 sędziów na boisku + 8 sędziów głównych.
  5. Łączna liczba uczestników w finałach OOM wynosi 324 osób w tym:
   • po 152 zawodników/-czek oraz trenerów

    UWAGA: drużyna składa się z 19 osób, w tym:
    2 trenerów i 17 zawodników/-czek tub 3 trenerów i 16 zawodników/-czek

   • po 8 sędziów na boisku + 2 sędziów głównych, oddzielnie dla turnieju dziewcząt i chłopców
   • Po 1 delegacie ZPRP do turnieju dziewcząt i chłopców (trenerzy szkolenia centralnego).
  6. Rozmiar piłki obowiązującej podczas zawodów OOM:

   • chłopcy rozgrywają mecze piłką w rozmiarze 2;
   • dziewczęta rozgrywają mecze piłką w rozmiarze 1.
 5. Zgłoszenia.

  Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym nr 1 OOM i regulaminie ZPRP.

 6. Program zawodów i punktacja.
  Konkurencje i grupy wiekowe
  OOM - młodzik;
  K/M reprezentacje wojewódzkie - K-15 łat, M-15 tat
   
  Program zawodów
  I dzień Przyjazd do kolacji, weryfikacja zawodników/-czek, odprawa techniczna
  II dzień Mecze w grupach, dwa mecze dziennie, czas gry 2x20 min
  Mecze w grupach E+F (E2-E3, E1-E4, F2-F3, F1-F4, E4-E2, E1-E3, F4-F2, F1-F3)
  III dzień Mecze w grupach, jeden mecz dziennie, czas gry 2x20 min,
  Mecze w grupach E+F (E3-E4, E1-E2, F3-F4, F1-F2)
  Zespoły zajmujące miejsca 1-2 w grupach E, F awansują do półfinałów OOM
  Zespoły zajmujące miejsca 3-4 w grupach E, F rozgrywają mecze o miejsca 5-8 w finałach OOM
  IV dzień Półfinały OOM - mecze 1-4: G1 (1E-2F); G2 (2E-1F)
  Mecze o miejsca 5-8: G3 (3E-4F); G4 (4E-3F)
  Czas gry 2x25 min
  V dzień Finały:
  Mecz o miejsca 7-8 - przegrani z G3-G4
  Mecz o miejsca 5-6 - wygrani z G3-G4
  Mecz o miejsca 3-4 - przegrani z G1-G2
  Mecz o miejsca 1-2 - wygrani z G1-G2
  Czas gry 2x 25 min
  Wyjazd po obiedzie
 

Eliminacje do finałów OOM (turnieje w ramach przygotowań do OOM)

16 drużyn (reprezentacje województw) podzielone zostały na 4 grupy w zależności od wyników z lat 2017; 2018; 2019; 2020; 2021.

Dziewczęta
Grupa A ŚL MŁP  ŚWI OPO
Grupa B  WLP DŚL LBU ŁDZ
Grupa C POM KPM ZPM PDL
Grupa D MAZ LUB W-M PKR
 
 
Grupa A DŚL ŚL LBU OPO
Grupa B POM KPM WLP ZPM
Grupa C MŁP LUB ŁDZ PKR
Grupa D MAZ ŚWI  W-M PDL
 

Do finału OOM awansuje 8 reprezentacji wojewódzkich wyłonionych z eliminacji wg systemu jw., podzielonych na dwie grupy wg schematu:

Grupa E: Gr. A-1; Gr. D-1; Gr. B-2; Gr. C-2

Grupa F: Gr. B-1; Gr. C-1; Gr. A-2; Gr. D-2

Przypominamy:

 1. Wszystkie zagadnienia związane z punktacją SSM prowadzone są poprzez właściwy Polski Związek Sportowy.
 2. Wnioski o zmianę kategorii wiekowej muszą być zgłoszone przez Polski Związek Sportowy, na 14 dni przed zawodami ocenianymi, poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego.
 3. Wniosek o podział punktów składa zainteresowany klub do PZS, z kolei PZS wprowadza wniosek poprzez witrynę internetową dedykowaną Systemowi Sportu Młodzieżowego. Termin zgłoszenia wniosku o podział punktów 30 listopada 2022.

Regulamin szczegółowy (część CI jest nieodłączną częścią
Regulaminu ogólnego SSM (część A)

Korespondencję dotyczącą regulaminów i naliczania punktów prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdzono : Zespół Metodyczny

Dyrektor Sportowy
Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Damian Drobik

Pobierz wersję do wydruku

logo kempa 2014 m