Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Uchwała nr 3/08/23 Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej z dnia 27 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu zgłaszania do rozgrywek w sezonie 2023/2024

Na podstawie § 5 oraz § 8 statutu Podlaskiego Związku Piłki Ręcznej, § 2 Umowy o Zarządzaniu Rozgrywkami, postanowieniem z dnia 27.VIII.23, uchwala się, co następuje:

§ 1

Do dnia 17 września 2023 kluby zobowiązane są wpisać do bazy ESZR drużyny zgłaszane do rywalizacji we wszystkich kategoriach w sezonie 2023/2024

§ 2

Do dnia 17 września 2023 kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do wniesienia podstawowej opłaty wpisowej 200,00 zł .
Kluby również muszą mieć opłaconą składkę członkowską ZPRP za rok 2023

§ 3

Do dnia 17 września 2023 kluby zobowiązane są wpisać do bazy Elektronicznego Systemu Zarządzania Rozgrywkami /ESZR/skany wymaganych dokumentów:

  1. opłaty wpisowej do rozgrywek,
  2. opłaty członkowskiej ZPRP za rok 2023

§ 4

Kluby, które nie dopełnią wyżej wymienionych formalności nie będą uwzględnione w rozgrywkach.

§ 5

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PWZPR dopuszcza indywidualne decyzje na wniosek zainteresowanego klubu

Prezes Zarządu
Krzysztof Wieczorek

logo kempa 2014 m