Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Uchwała nr 2/08/23 Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej z dnia 27 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat wpisowego do rozgrywek w sezonie 2023/2024

Na podstawie § 22 ust. 3 i 4 statutu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, postanowieniem z dnia 27.08.23, w związku z § 6 umowy o zarządzanie rozgrywkami zawartej z Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę wpisowego w sezonie 2023/2024:

  1. od pierwszego zespołu zgłoszonego do rozgrywek w kwocie 200 złotych;
  2. od kolejnego zespołu zgłoszonego do rozgrywek w kwocie 100 złotych.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej do zwolnienia klubu od obowiązku uiszczania wpisowego za drugi lub kolejny zespół zgłoszony do rozgrywek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 27 sierpnia 2023 r.

Prezes Zarządu
Krzysztof Wieczorek

logo kempa 2014 m