Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych PWZPR W sezonie 2022/2023

Par.1, sprawy ogólne

 1. Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych / RRM/ Podlaskiego WZPR jest zgodny z przepisami zawartymi w Zasadach Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP /ZRM/
 2. RRM dotyczy wszystkich kategorii młodzieżowych
 3. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z:
  1. Przepisami gry w piłkę ręczną
  2. Regułami ZRM
  3. Stosownymi uchwałami Zarządu i KGID Podlaskiego WZPR
  4. Wytycznymi sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego /GIS/, Ministra Zdrowia /MZ/, Ministra Edukacji Narodowej /MEN/ oraz ZPRP
 4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach otrzymują korespondencję pocztą elektroniczną. Tym systemem przekazują do KGID komunikaty, zgłoszenia, informacje. Kluby są zobowiązane potwierdzać otrzymanie komunikatu nie później niż 3 dni od daty wysłania.

Par. 2, organ prowadzący rozgrywki

 1. Rozgrywki prowadzi KGID Podlaskiego WZPR
 2. Korespondencję należy kierować na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Wszelkie decyzje podejmuje KGID Podlaskiego WZPR
 4. W trakcie rozgrywek, turnieju, sprawy naruszenia przepisów, zasad rozstrzyga sędzia główny
 5. Sprawy sporne, dyscyplinarne, odwołania rozstrzyga KGID i Zarząd PWZPR

Par. 3, uczestnicy rozgrywek

 1. W rozgrywkach uczestniczą kluby członkowie ZPRP, z terenu działania PWZPR
 2. Tryb zgłaszania zespołów do rozgrywek zgodnie z Zasadami Rozgrywek Młodzieżowych, paragraf 5, 6,7 oraz uchwałą nr 3/08/22 PWZPR.
 3. Na 14 dni przed terminem rozgrywek klub musi wygenerować w Elektronicznym Systemie Zarządzania Rozgrywkami /ESZR/ ZPRP listę zgłoszeń zawodników. Termin rozgrywek podajemy osobno na stronie www.podlaski-wzpr.pl
 4. W wyjątkowych sytuacjach KGID może przyjąć zgłoszenie zespołu po tym terminie ale przed rozpoczęciem rywalizacji danej kategorii
 5. W przypadku zgłoszenia przez klub dwóch drużyn w jednej kategorii, obowiązuje paragraf 7 ZRM .
 6. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi być zarejestrowany w ESZR, mieć na zawodach ważne badania lekarskie. KGiD może wymagać na zawodach dowód tożsamości / legitymację szkolną, wniosek ESZR, dowód osobisty/.
 7. Zawodnik może występować maksymalnie w dwóch kategoriach wiekowych. We wszystkich kategoriach może wystąpić dowolna liczba zawodników z kategorii bezpośrednio młodszej.
 8. Zespół aby wystąpić w zawodach musi mieć opiekuna / trenera z licencją C
 9. Termin opłacenia podstawowej opłaty wpisowej do rozgrywek na podstawie uchwały 3/08/22 PWZPR. Termin opłaty za kolejne drużyny KGiD podaje osobno.

Par. 4, terminarz i system rozgrywek

 1. KGID ustala system i terminy zgodnie z Zasadami Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP
 2. Po otrzymaniu zgłoszeń KGID ustala system rozgrywek danej kategorii
 3. KGID bierze pod uwagę wnioski klubów dotyczące możliwości finansowych, organizacyjnych, dostępu do hal sportowych, inne
 4. KGID proponuje uczestnikom i wydaje stosowną decyzję:
  1. System ligowy - mecz i rewanż
  2. System turniejowy z zasadą – każdy z każdym
  3. System turniejowy z zasadą – każdy z każdym i rewanże
  4. System pucharowy
 5. Terminarz rozgrywek Podlaskiego WZPR dostosowany jest do terminów ZRM. KGID bierze pod uwagę:
  1. Terminarz ZRM
  2. Liczbę zgłoszonych zespołów w danej kategorii
  3. Zaakceptowany i zatwierdzony system rozgrywek
  4. KGID zatwierdza lub wyznacza daty, gospodarza, który powiadamia uczestników i KGID na 14 dni przed terminem . Komisja Sędziowska wyznacza sędziów.
 6. Gospodarz meczu/turnieju ponosi koszty sędziów, obsługi medycznej, organizacyjne
 7. Uczestnicy na 7 dni przed terminem muszą potwierdzić udział w zawodach
 8. Następnego dnia po zakończeniu rozgrywek wojewódzkich dwa pierwsze kluby podejmują decyzję i przesyłają do KGID zgłoszenia do udziału w zawodach centralnych. Wpłacają do ZPRP stosowne wpisowe.
 9. KGID przekazuje decyzje i zgłoszenia do Komisji Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP.

Par.5, obowiązki klubu – gospodarza zawodów

 1. przygotować halę sportową zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną
 2. zabezpieczyć porządek zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie uczestników oraz wytycznymi sanitarnymi GIS,MZ,MEN i ZPRP
 3. przygotować protokoły zawodów, 2 regulaminowe piłki, 6 zielonych kartek, obsługę stolika sędziowskiego, tablicę wyników, 2 stopery
 4. wygenerować z ESZR listę zgłoszeń z orzeczeniami lekarskimi do weryfikacji dla sędziów
 5. wypłacić przed zawodami delegacje sędziowskie
 6. zapewnić opiekę medyczną
 7. przygotować szatnie zabezpieczone przed kradzieżą
 8. przygotować wodę mineralną dla zawodników i sędziów
 9. zabezpieczyć utrzymanie nawierzchni boiska w dobrym stanie
 10. jeśli sędziowie zauważą nieprawidłowości uniemożliwiające rozegranie zawodów zgodnie z przepisami, gospodarz ma 15 minut na usunięcie. Po tym czasie sędziowie podejmują decyzję, do odwołania zawodów włącznie
 11. obowiązki z paragrafu 45 i 46 Zasad Rozgrywek Młodzieżowych

par.6 , obowiązki zespołu gości

 1. przybyć na określoną godzinę, aby mieć co najmniej pół godziny na rozgrzewkę
 2. w razie problemów obiektywnych, awarii busa, innych, telefonicznie jak najszybciej informować gospodarza i KGID
 3. dostosować stroje do kolorów koszulek gospodarzy
 4. przedstawić sędziom listę zgłoszeń wygenerowaną z ESZR z orzeczeniami lekarskimi
 5. obowiązki z paragrafu 48 ZRM oraz wytyczne sanitarne GIS,MZ,MEN i ZPRP

par. 7, kary

 1. Kary porządkowe za nieprzestrzeganie przepisów, reguł, zarządzeń KGID i Zarządu dla zawodników, klubów, trenerów, osób towarzyszących określa się według zasad z par.8.:
 2. wysokość kary finansowej ustala się od 100,00 zł do 1000,00 zł
 3. niewpłacenie kary porządkowej w ustalonym terminie powoduje nałożenie Grzywny od 500,00 do 1000,00 zł
 4. niewpłacenie grzywny w ustalonym terminie powoduje zawieszenie klubu, trenera, osoby towarzyszącej do czasu uregulowania.
 5. Kary w zakresie postępowania dyscyplinarnego określa się na podstawie par. 40, par. 41, Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, wysokość kar od 100,00 do 500,00 zł

par.8, kary porządkowe

 1. kary za przewinienia zawodników
  1. wybitnie niesportowe zachowanie / przepis 8:10 / odsunięcie od 1do 5 meczy
  2. szczególnie niebezpieczne, brutalne zagrania, wyjątkowo lekkomyślne zachowania / przepis 8:6 / odsunięcie od 1 do 5 meczy
  3. niesportowe zachowania przed lub po zawodach, opisane przez sędziów / przepis 16:11/ odsunięcie od 1 do 5 meczy
 2. kary porządkowe, grzywny za przewinienia trenerów i osób towarzyszących
  1. kara porządkowa dla klubu od 100,00 zł do 300,00 zł za - trzecia żółta kartka, trzecie wykluczenie tej samej osoby, przebywanie w strefie zmian osoby nieuprawnionej
  2. kara porządkowa 100,00 do 300,00 zł i odsunięcie od 1-3 meczy za – czerwoną kartkę, niesportowe zachowanie przed, w trakcie i po meczu,
  3. za brak licencji trenera – kara według regulaminu przyznawania licencji
 3. kary za przewinienia klubów
  1. wycofanie drużyny po potwierdzeniu zgłoszenia – grzywna od 100,00 do 300,00 zł
  2. nieprzystąpienie do meczu, udział nieuprawnionego zawodnika – walkower i grzywna jak wyżej
  3. nieprzygotowanie szatni dla drużyn i sędziów, nieczytelny lub skreślenia w protokole, niedociągnięcia organizacyjne, opóźniony lub brak komunikatu o meczu/turnieju, niepodporządkowanie się zarządzeniom KGID – grzywna jak wyżej
  4. w przypadkach nietypowych, nie ujętych w powyższych punktach decyduje KGID i Zarząd PWZPR

par. 9, sprawy inne

 1. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad i przepisów wymienianych w tym regulaminie, w ZRM, w regulaminach ZPRP oraz wytycznych sanitarnych
 2. Ocenę i weryfikację wyników, zasady punktacji KGID określa na podstawie Zasad Rozgrywek Młodzieżowych
 3. Protest dotyczący zawodów wnosi się i rozstrzyga na podstawie par.58,59 Zasad Rozgrywek Młodzieżowych.
 4. Prawo interpretacji niniejszych zasad i podejmowania decyzji w sprawach kar, sprawach szczególnych, nietypowych przysługuje KGID Podlaskiego WZPR i Zarządowi PWZPR

Za Zarząd PWZPR
Krzysztof Wieczorek

 1. Wersja do wydruku

logo kempa 2014 m